Personvern og informasjonskapslar

Skjemainnhald

Me har eitt skjema på denne sida som du sender inn forslag til nytt namn på kaien til Kværner på Stord. Opplysningane me samlar inn her er frivillig, og me lagrar kun forslaget ditt, namnet og e-postadressa di. Du kan også sende inn forslag anonymt, då er det berre forslaget som vert lagra i vårt system på nettstaden. Alle opplysningar vil bli sletta etter konkuransen er avslutta.

Infokapslar og analyse

Me brukar ulike informasjonskapslar til anonyme, statistiske analysar, primært i Google sitt verktøy for besøksstatistikk. Statistikk blir registrert anonymt, og kan ikkje tilbakeførast til kvar enkelt brukar.

Ein annan informasjonskapsel sida vår nyttar, blir brukt til å sjå om du har valt å stenga varselet om informasjonskapslar. Kapselen gjer at du slepp å bli varsla om at me nyttar informasjonskapslar kvar gong du besøker sida vår. Kapselen lagrar ikkje personleg informasjon, og kan ikkje tilbakeførast til sluttbrukar.

Innebygd innhald frå andre nettstader

Artiklar på denne nettstaden kan ha innhald (td. videoar, bilete, artiklar osfr.) frå andre nettstader. Slikt innebygd innhald frå andre nettstader fungerer akkurat som om du hadde vore på dei andre nettstadene.

Desse nettstadene kan samla data om deg, bruka infokapslar, innehalda tredjepartssporing, og overvaka korleis du samhandlar med det tredjepartsinnhaldet. Slik sporing kan til dømes vera å spora korleis du samhandlar med innebygd innhald viss du har ein brukarkonto og er logga inn på den nettsida.

Kven me deler opplysingane dine med

Informasjonen du legg att på vår nettstad (informasjonskapslar eller skjemainformasjon) er berre tilgjengeleg for utvalgte personar i Kværner Stord og nettsideansvarleg.

Kva rettar du har over oppysingane dine

Viss du har lagt att opplysningar via skjemaet på denne nettstaden, kan du be om å få ei eksportfil med alle dei personopplysingane me har om deg, dva. alle opplysingane du har gjeve oss. Du kan òg be om at me slettar alle personopplysingar me har om deg. Det vekjem likevel ikkje data me må lagra av administrative, juridiske eller tryggleiksgrunnar.

Spørsmål?

Spørsmål om personvern og sjølve konkurransen, kan rettast til odd.naustdal@kvaerner.com.

Andre tekniske spørsmål vedr. nettstaden, kan rettast til support@zpirit.no.